Błedy w żywieniu krów

Odżywanie jest najistotniejszym elementem wpływającym na efektywność krów mlecznych jak również na skład mleka. Wszelkie błędy zrobione w tym obrębie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w dużej liczby przypadkach zdołają prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia stada. Jeszcze kilka lat temu wzór żywienia krów mlecznych preferowany przez wielu rolników pozostawiał wiele do życzenia.

W żywieniu bydła bardzo ważnym okresem jest przejście z żywienia jesiennego na letnie. Wielu rolników zauważając w zielonkach alternatywę na rozrost wydajności, za bardzo gwałtownie przekształca sposób, co w praktyce gwarantuje zupełnie odwrotny skutek. Czyli pasze dla bydła czasu zimowego zielonki zawierają mniej suchej masy jak również włókna, charakteryzują się większą strawnością i zawartością białka, przy niekorzystnym stosunku energii do białka.

Takiego rodzaju różnice w składzie i wartości pokarmowej może pobudzać niedobór rozwoju wydajności, a nawet jej spadek. Zatem też dawki pasz treściwych dla krów są ograniczone. Bilansowanie elementów mineralnych stanowi niebywale istotny problem w żywieniu krów. Niefortunnie jest ono przeważnie zaniedbywane przez rolników, a nawet dokładnie pomijane, cóż może powodować zredukowanie wydajności lecz również pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, itd. Ilość oraz rodzaj mechanizmów mineralnych powinny być dostosowane do niezbędności produkcyjnych krowy i zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich.

Ażeby rolnicy mogli być zadowoleni z efektów produkcyjnych nie powinni sporządzać powyżej wymienionych niedopatrzeń w żywieniu krów mlecznych. Jeśli wypadają jakiekolwiek nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu produktywność mleczna ulegnie poprawie.Powiązane słowa: