Co konsument powinien znaleźć na etykiecie?

Etykieta należy do tych kluczowych elementów sukcesywnego marketingu. Powinna być schludna, rzucająca się w oko, posiadająca projekt ze smakiem. Nad tym przeważnie pracują profesjonalni graficy, u których możesz zamówić wzór etykiety. To najbardziej odpowiedni sposób na to, by etykieta wyglądała faktycznie estetycznie i profesjonalnie. Aczkolwiek pożądane byłoby być poinformowanym o tym, iż w przypadku tego co zawierają etykiety do produktów spożywczych, są nadawane niezwykle restrykcyjne uregulowania prawne. Dowiedz się, co powinno znaleźć się na projekcie etykiety.

Podstawą jest to, iż, etykieta nie może wprowadzić kupujących w błąd. Wszystkie pojawiające się na niej dane muszą być zgodne z prawdą. Zaliczają się do nich przede wszystkim informacje dotyczące składu. Wszystkie składniki mają obowiązek być poukładane pod kątem malejącej zawartości procentowej, aczkolwiek udział procentowy danego składnika nie musi być podawany – wystarczy informacja o zawartości. Aczkolwiek nie na każdym produkcie jesteśmy zobowiązani wypisywać skład – nie trzeba produkować etykiet do produktów nieprzetworzonych, orzechów, owoców i warzyw.

Kolejną ważną informacją, która powinna znaleźć się na etykiecie, jest ostrzeżenie dla alergików. To niezwykle istotne, nie wydają się być składnikiem danego produktu, a jedynie mogą się do niego dostać z tego powodu, iż zakład je przerabia na sąsiednich liniach.

Producent musi przekazywać informację też o tym, co jest zawarte w mięsie lub rybie, czyli, jak dużo wody ma dan produkt – w sytuacji gdy ma większą ilość, niż 5%. Równocześnie powinna otrzymać miejsce na nich informacja, iż zawierają białko bądź były uprzednio zamrażane. Dzięki temu osoba kupująca zyskuje większą świadomość tego, co kupuje.Powiązane słowa: