Prawa i obowiązki pracownika ochrony

Można ich spotkać w hipermarkecie, centrum handlowym, czy postoju, na którym zostawiamy swe auto. Mowa o ochroniarzach i stróżach, którzy na nieszczęście są najgorzej opłacanym fachem w kraju. Ochronę w naszej ojczyźnie reguluje zarządzenie z 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przepisy prawa regulują obszar obowiązków, które wchodzą w zakres ochroniarza, np. jak odbywa się uczenie zawodu a także najistotniejsze jakież przysługują mu prawa w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Na nieszczęście około połowa pracowników firm ochroniarskich nie zawiera licencji pracownika ochrony fizycznej. Jest to cała zgraja ochroniarzy w sklepach, parkingach ulicznych, dozorców dla jakich stróżówka to drugi dom. Obecność ochroniarza ma odgrywać zapobiegawczo.

W razie kwestii zagrażającej ochroniarz ma poprawnie zareagować, używając odpowiednich środków. Jednak cóż ze stróżem nocnym? Często okazuje się bohaterski, niefortunnie nie może nic. Już o wiele lepiej sprawdza się sam system monitoringu. Po co w ogóle jest ochrona lub stróże nocni i jakie są jej obowiązki? Obowiązkiem pracownika ochrony z licencją jest na przykład stałe przebywanie na terenie chronionego obiektu, dokonywanie obchodu strzeżonego obiektu razem ze zmiennikiem, nie opuszczanie strzeżonego obiektu podczas pełnienia służby, w wypadku zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych powiadomić należyte służby itd.

Jeśli stwierdzimy, że zostaliśmy niewłaściwie potraktowani poprzez ochronę, możemy dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mamy prawo złożyć skargę na niesłuszne posądzenie czy też niewłaściwe działanie pracownika ochrony. W obiekcie handlowym, w którym ochroną zajmują się z reguły ochroniarze bez licencji, ze skargą kierujemy się do kierownika bądź właściciela sklepu.Powiązane słowa: